Tidsgräns för nästa leveransdag
Dagar
Timmar
Minuter

Integritetspolicy

GetGain

Senast uppdaterad 9 november 2021. Denna integritetspolicy träder i kraft omedelbart.

För GetGain är skyddet för dina personuppgifter viktigt. I följande integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

GetGain AB
559174–1979
Marios Gata 11
434 37 KUNGSBACKA

Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Din hemadress, din e-postadress och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

För GetGain är det alltid viktigt att våra kunder känner sig trygga. Det gäller även när det handlar om information.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla färdiglagad mat och andra tjänster från oss.

GDPR - vilka är dina rättigheter?

EU-förordningen General Data Protection Regulation reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Tidigare fanns en lag som hette PUL (personuppgiftslagen) som GDPR från och med 25 maj 2018 ersätter PUL.  Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Hur vi hanterar din information:

När vi samlar in information håller vi det till det minimum som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande för oss. Vi ska t ex kunna leverera till dig och du ska kunna betala för din beställning. Vi behöver veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress, hemadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked eller annan information du kan behöva för att göra ditt köp så smidigt som möjligt.

När du skapar ett konto och/eller ska slutföra en beställning sparar du dina kortuppgifter. Alla betalningar som görs via vår hemsida behandlas säkert via Stripe, den tredjeparts betallösning som vi använder för säkra betalningar via kredit- eller betalkort i vår webbshop. 

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att ta hand om din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka nödvändig information till dig. Om du inte längre vill ha information från oss kan du enkelt via en länk i mailet avregistrera dig från vidare informationsmail och kommer då inte bli kontaktad av oss igen angående information.

Varför sparar vi den här informationen?

Vi sparar information dels för att du via ditt konto under Profil enkelt ska kunna se den information vi har sparat om dig samt dina tidigare beställningar, och dels av bokföringstekniska skäl. Vi behöver underlag som vi har skyldighet enligt lag att redovisa för skattemyndigheten.

Vilka får se informationen?

Det är bara de som behöver informationen av ovan anledningar som kommer att få se informationen. Detta för att de ska kunna fullfölja avtalet gentemot dig.

Information till andra aktörer

Vi kan komma att dela information med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. Andra aktörer som kan ta del av informationen kan t.ex. vara myndigheter, logistik/transportföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. I dessa fall finns personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar information för vår räkning.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut att dela informationen.

Överföring av information utanför EU/EES gränser

I vissa fall kan vi komma att överföra information till företag i länder utanför EU/EES. Överföringen sker i sådana fall i enlighet med EU-kommissionens beslut eller med andra lämpliga säkerhetsåtgärder. I de fall vi behöver överföra information till USA sker det i enlighet med reglerna för Privacy Shield.

Så länge sparas informationen

Så länge det behövs för det syfte informationen samlades in för sparas den hos oss. Alternativt så länge lagar och förordningar kräver att informationen sparas.

E-post, adress, mobiltelefonnummer sparas i marknadsföringssyfte till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Om det finns behov att spara information för att förebygga eller rapportera brott såsom bedrägeri eller för att förhindra missbruk görs detta så länge behovet kvarstår.

Ta bort din information från vår databas

Informationen vi sparar om dig används enbart som underlag för den ekonomiska transaktionen och kan inte raderas då den behålls av legala skäl.

Om du har några frågor kontakta oss gärna på matlada@getgain.se.

Cookies och Google Analytics

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida. Vi använder cookies av tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR. Vi har alltid respekterat våra kunder så för oss spelar det inte så stor roll förutom att det nu är lagkrav. Vi kan eventuellt komma att ta ut en administrativ avgift när det är tillåtet enligt gällande lag för utlämnande av uppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Tvist

Om tvist föreligger mellan mat Helt Enkelt och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige. 

Kontaktinformation

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst via vårt Kontaktformulär eller via e-post på matlada@getgain.se.


Tack för att du besöker vår webbplats.